Vi holder fortsat åbent for ”kritiske funktioner”

Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer holder SpecialTandlægeCenter Gentofte åbent for behandlinger, som betegnes ”kritiske funktioner”. Det er i mange tilfælde de operationer og behandlinger, som vi i forvejen varetager og som er uopsættelige, akutte eller hvor patienten har store smerter.

Vi passer godt på vores patienter og medarbejdere og følger de retningslinjer Sundhedsstyrelsen har givet vedrørende værnemidler og forebyggelse af smittespredning.

Inden dit besøg vil du blive kontaktet af vores sekretær. Vi vil spørge ind til dit helbred og give dig generel information. Hvis du er i Sundhedsstyrelsens ”risikogruppe”, vil vi individuelt vurdere om din behandling evt. kan udskydes.

Du er velkommen til at ringe på klinikkens telefon: 39 64 65 14 eller sende mail på: pernille@kaebekirurg.dk vedrørende behandlingen.

Venlig hilsen
SpecialTandlægeCenter Gentofte

Pernille Egdø
Pernille Egdø
Specialtandlæge, Kæbekirurg
SpecialTandlægeCenter Gentofte blev oprettet i år 2002 af specialtandlæge Pernille Egdø. Vi modtager patienter, som henvender sig direkte uden henvisning og patienter, som er henvist fra tandlæger, læger og forsikringsselskaber. Der udføres ikke almindelige tandbehandlinger i centret.

Pernille Egdø er specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. En specialtandlæge har taget et 5-årigt speciale efter den almindelige tandlægeuddannelse. Pernille har en teoretisk og praktisk bred uddannelse i kæbekirurgi.

Inden større operationer kommer du først til en grundig forundersøgelse med forventningsafstemning, behandlingsplan og prisoverslag. Alle operationer udføres af dansk specialtandlæge. Klinikken arbejder målrettet med kvalitetsstyring og har siden 2012 været ISO 9001 certificeret.

Vi tilstræber det højeste faglige niveau i vore behandlinger - med empati og patienten i centrum - og får dagligt ros og tilfredse tilbagemeldinger. Se: Patienterne siger

Pernille Egdø

Skranke Gang Stole Børnestole